Oct 23, 2019   10:33 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Navrh výberu konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárni
Title of topic in English: Design of selection of construction elements of small photovoltaic power plants
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Summary: Význam nasadzovania fotovoltických elektrárni pre súkromný sektor a malých podnikateľov, z pohľadu efektívneho využívania elektrickej energie neustále narastá. Fotovoltické elektrárne sú stále dostupnejšie a ekonomicky výhodnejšie. Je potrebné aby sa zvýšil a zjednodušil prístup k informáciám pre širokú verejnosť. Hlavným cieľom práce je vytvorenie databázy vyhľadávania vhodných konštrukčných prvkov pre návrh FV elektrárne na základe technických a ekonomických požiadaviek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEN IT in Power Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.