22. 9. 2019  16:47 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Navrh výberu konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárni
Názov témy anglicky: Design of selection of construction elements of small photovoltaic power plants
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: Význam nasadzovania fotovoltických elektrárni pre súkromný sektor a malých podnikateľov, z pohľadu efektívneho využívania elektrickej energie neustále narastá. Fotovoltické elektrárne sú stále dostupnejšie a ekonomicky výhodnejšie. Je potrebné aby sa zvýšil a zjednodušil prístup k informáciám pre širokú verejnosť. Hlavným cieľom práce je vytvorenie databázy vyhľadávania vhodných konštrukčných prvkov pre návrh FV elektrárne na základe technických a ekonomických požiadaviek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.