Jun 25, 2019   12:35 p.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štrukturalizácia materiálových vstupov a zdrojov pre zvýšenie efektívnosti výkonu pomocou rozlišovacích kódov
Title of topic in English: Structure of material inputs and resources to increase performance efficiency using distinctive codes
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Summary: Práca má prakticko-aplikačný charakter s dôrazom na používanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre zvýšenie efektivity pracovného procesu. Cieľom práce je zaviesť procesné rozlišovanie pomocou kódov za účelom zefektívnenia, korektného identifikovania potenciálnej oblasti zlepšenia a návrhu riešenia danej úlohy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.