Jul 23, 2019   7:46 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárni
Title of topic in English: Design of structural elements of small photovoltaic power plants
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Summary: Význam nasadzovania malých fotovoltických elektrárni v SR neustále rastie a sú cenovo dostupnejšie pre širokú laickú verejnosť. Je potrebné vytvoriť možnosti prístupu k informáciám pre širokú laickú verejnosť, týkajúce sa technickej a ekonomickej realizácie vybudovania malej fotovoltickej elektrárne z vlastných zdrojov, prípadne s možnosťou štátnej podpory. Na základe podkladov a informácií jednotlivých dodávateľov vytvorte databázu návrhu vhodných konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárni z pohľadu technického, ekonomického a zohľadnite aj kritéria kvality a prevádzkových nákladov na údržbu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.