23. 9. 2019  15:45 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárni
Názov témy anglicky: Design of structural elements of small photovoltaic power plants
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Abstrakt: Význam nasadzovania malých fotovoltických elektrárni v SR neustále rastie a sú cenovo dostupnejšie pre širokú laickú verejnosť. Je potrebné vytvoriť možnosti prístupu k informáciám pre širokú laickú verejnosť, týkajúce sa technickej a ekonomickej realizácie vybudovania malej fotovoltickej elektrárne z vlastných zdrojov, prípadne s možnosťou štátnej podpory. Na základe podkladov a informácií jednotlivých dodávateľov vytvorte databázu návrhu vhodných konštrukčných prvkov malých fotovoltických elektrárni z pohľadu technického, ekonomického a zohľadnite aj kritéria kvality a prevádzkových nákladov na údržbu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.