Oct 16, 2019   11:19 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hotel s welnesom
Title of topic in English: Hotel with welness
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.
Summary: Na základe zadania v M = 1:200 , resp . vlastného návrhu spracovať : Časť A: ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE Grafická časť - situácia M 1:200 - 4 pôdorysy M 1:50 (1. NP, 2. NP, 3. NP, 1. PP.) - 2 rezy M 1:50 - 2 pohľady M 1:50 - 3 detaily - poster (700x1000 mm) Textová časť - súhrnná technická správa - fyzikálne posúdenie prvkov a detailov obalovej konštrukcie s energetickým vyhodnotením - teoretická analýza vybraného problému s návrhom detailov Časť B: STATIKA - základná koncepcia nosného systému budovy - predbežný návrh nosných prvkov konštrukčného systémuLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AKP Building Constructions and Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.