20. 6. 2019  21:07 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Automatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológie
Název tématu anglicky: Automatic decision making system using ontology
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Dynamická analýza v sučasnosti preberá iniciatívu pri identifikácii škodlivého kódu. Výsledná detekcia potencionálné škodlivého kódu je však zťažená náročnosťou pri vytváraní vhodných pravidiel a kritérií pre automatizované systémy rozhodovania. Pre proces rozhodovania je možné využiť aj ontologickú inferenciu. Navrhnite systém pre zber,ukladanie a automatizované spracovanie vystupných dát z vybraného nástroja pre dynamickú analýzu programov. Navrhnite vhodnú metodiku pre vytváranie pravidiel a proces rozhodovania s využitím ontologie. Úlohy: 1. Analyzujte dostupné nástroje pre dynamickú analýzu kódu 2. Vytvorte nástroj pre zber dát a ukladanie z vybraného nástroja pre dynamickú analýzu 3. Naštudujte si možnosti a metodiky využitia inferencie a rozhodovania s využitím ontológie 4. Implementujte nástroj a otestujte úspešnosť identifikácie škodlivého kódu pre zber a analýzu dát z dynamickej analýzyOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-API aplikovaná informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.