17. 10. 2019  7:18 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológie
Názov témy anglicky: Automatic decision making system using ontology
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Dynamická analýza v sučasnosti preberá iniciatívu pri identifikácii škodlivého kódu. Výsledná detekcia potencionálné škodlivého kódu je však zťažená náročnosťou pri vytváraní vhodných pravidiel a kritérií pre automatizované systémy rozhodovania. Pre proces rozhodovania je možné využiť aj ontologickú inferenciu. Navrhnite systém pre zber,ukladanie a automatizované spracovanie vystupných dát z vybraného nástroja pre dynamickú analýzu programov. Navrhnite vhodnú metodiku pre vytváranie pravidiel a proces rozhodovania s využitím ontologie. Úlohy: 1. Analyzujte dostupné nástroje pre dynamickú analýzu kódu 2. Vytvorte nástroj pre zber dát a ukladanie z vybraného nástroja pre dynamickú analýzu 3. Naštudujte si možnosti a metodiky využitia inferencie a rozhodovania s využitím ontológie 4. Implementujte nástroj a otestujte úspešnosť identifikácie škodlivého kódu pre zber a analýzu dát z dynamickej analýzyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.