Oct 22, 2019   3:14 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Detekcia funkcií pri analýze programov
Title of topic in English: Detection of functions in program analysis
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Summary: Pri analýze a disasemblovaní programov alebo knižníc kompilovaných bez debugovacích informácii je potrebné reverzovania množstva funkcií, uživaťeľských ale aj známych systémových, alebo knižničných funkcií. Analýza sa komplikuje aj častým implementovaním rôznych ochranných techník proti analýze. Naštudujte si možnosti rozpoznávania funkcií a prekonávania ochrán a navrhnite riešenie pre zjednodušenie analýzy programov. 1.Naštudujte si známe metódy na detekciu funkcií. 2.Naštudujte si známe metódy na ochranu programov pred analýzou využívaných v praxi. 3.Naštudujte si známe riešenia problematiky rozpoznávania funkcií a navrhnite vlastné riešenie. 4.Implementujte navrhnutý systém formou a otestujte jej úspešnosť.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.