28. 10. 2020  3:56 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Detekcia funkcií pri analýze programov
Názov témy anglicky:
Detection of functions in program analysis
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt:
Pri analýze a disasemblovaní programov alebo knižníc kompilovaných bez debugovacích informácii je potrebné reverzovania množstva funkcií, uživaťeľských ale aj známych systémových, alebo knižničných funkcií. Analýza sa komplikuje aj častým implementovaním rôznych ochranných techník proti analýze. Naštudujte si možnosti rozpoznávania funkcií a prekonávania ochrán a navrhnite riešenie pre zjednodušenie analýzy programov. 1.Naštudujte si známe metódy na detekciu funkcií. 2.Naštudujte si známe metódy na ochranu programov pred analýzou využívaných v praxi. 3.Naštudujte si známe riešenia problematiky rozpoznávania funkcií a navrhnite vlastné riešenie. 4.Implementujte navrhnutý systém formou a otestujte jej úspešnosť.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.