May 22, 2019   11:15 p.m. Júlia, Juliana
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie vysokorýchlostných kamier vo zváraní
Title of topic in English: Application of high-speed cameras in welding
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Welding and Foundry - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Summary: Súčasný rozvoj mikroelektroniky, laserov a počítačov umožňuje prostredníctvom vysokorýchlostných kamier veľmi detailne sledovať priebeh akéhokoľvek časovo premenlivého deja. Cieľom bakalárskej práce je vypracovať prehľad využitia týchto zariadení v jednotlivých oblastiach zvárania, definovať minimálne požiadavky na snímacie zariadenie z hľadiska rýchlosti sledovaného procesu, špecifikovať ďalší nevyhnutný hardvér a uviesť príklady dosiahnuteľných výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-VTE Manufacturing Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.