Oct 19, 2019   8:54 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zvyšovanie výkonu navarenia oblúkových metód zvárania
Title of topic in English: Increasing of deposition rate of arc welding methods
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Welding and Foundry - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Summary: Oblúkové technológie zvárania majú aj v súčasnosti dominantné postavenie medzi ostatnými metódami zvárania z hľadiska ich využívania v praxi. Výrobcovia prichádzajú so stále novými spôsobmi zvyšovania ich výkonu navarenia s cieľom zvýšiť produktivitu práce. Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať jednotlivé progresívne oblúkové metódy zvárania, vzájomne porovnať a uviesť najčastejšie oblasti ich použitia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.