Jul 19, 2019   4:17 p.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zvýšenie efektívnosti výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia a.s.
Title of topic in English: Wire production effectiveness increasing in company Vincente Torns Slovakia a.s.
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Summary: Téma je zameraná na problematiku riešenia výroby drôtov určených najmä pre oblasť výroby káblov a vinutí. Výroba drôtov je vysoko aktuálna vzhľadom na širokú oblasť ich využitia v rôznych odvetviach priemyselnej výroby. Cieľom práce je analýza procesu výroby a návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti výroby z hľadiska úspory materiálu, kvality a produktivity výroby. Cieľom je tiež analýza vlastností vstupného polotovaru a vlastností drôtu po pretlačovaní v súvislosti s veľkosťou pretvorenia v procese pretlačovania. Body zadania: 1. Súčasný stav výroby drôtov vo firme Vincente Torns Slovakia a.s. 2. Technológie výroby drôtov 3. Teoretický rozbor procesu výroby drôtov pretlačovaním 4. Analýza vlastností drôtov (kvality drôtov) 5. Návrhy riešenia na zefektívnenie výroby v podmienkach firmy Vincente Torns Slovakia a.s.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-VTE Manufacturing Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.