23. 5. 2019  19:50 Želmíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided design and production of forming tool for silent block bush
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Pružné gumokovové diely majú široké použitie vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby všade tam kde je potrebné odstrániť alebo znížiť negatívne účinky chvenia a rázov. Cieľom práce je konštrukcia tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s využitím konštrukčného softwéru CATIA V5 a návrh výroby funkčných častí nástroja s využitím počítačovej simulácie. Body zadania: 1. Súčasný stav v oblasti konštrukcie tvárniacich nástrojov 2. Počítačová podpora konštrukcie a výroby tvárniacich nástrojov 3. Konštrukčný návrh nástroja na výrobu misky silentbloku 4. Tvorba modelov a výkresovej dokumentácie nástroja 5. Návrh výroby funkčných častí nástroja Poznámka: Téma riešená v súvislosti s projektom Mikon ukončeným v októbri 2015Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.