Oct 14, 2019   1:08 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza možností stanovenia plasticity a tvárniteľnosti rúr
Title of topic in English: Analysis of plasticity and formability tubes possibility determine
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Summary: Výroba bezšvových rúr je relatívne zložitý a náročný proces zahŕňajúci výrobu samotného polotovaru cez valcovanie za tepla až po ťahanie za studena. Preto aj výsledné vlastnosti rúr sú dané technologickými parametrami aplikovanými v procese výroby. Z hľadiska optimalizácie technologických procesov je dôležité poznať aj vstupné vlastnosti materiálu a teda jeho plasticitu a tvárniteľnosť. Cieľom bakalárskej práce preto bude analyzovať súčasný stav v danej oblasti a ďalšie možnosti stanovenia týchto vstupných veličín. Body zadania: 1. Súčasný stav výroby rúr 2. Plasticita a tvárniteľnosť materiálov 3. Teoretický rozbor procesu výroby bezšvových rúr 4. Analýza a návrh možností stanovenia plasticity a tvárniteľnosti rúrLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.