Oct 22, 2019   6:36 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou
Title of topic in English: Computer aided design of forming tools
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Summary: Pri objemovom tvárnení za studena sú na tvárniaci nástroj kladené zvýšené požiadavky z hľadiska jeho pevnosti a tiež z hľadiska presnosti funkčných častí. Cieľom práce je zhrnúť poznatky z oblasti konštrukcie nástrojov pre objemové tvárnenie za studena a aplikovať ich pri návrhu pretlačovacieho nástroja. Body zadania: 1. Súčasný stav v oblasti objemového tvárnenia za studena 2. Konštrukcia tvárniacich nástrojov pre objemové tvárnenie za studena 3. Počítačová podpora v oblasti konštrukcie výtvarkov a tvárniacich nástrojov 4. Konštrukčný návrh pretlačovacieho nástroja a tvorba konštrukčnej dokumentácieLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPT Computer-Aided Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.