19. 5. 2019  9:20 Gertrúda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided design of forming tools
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Pri objemovom tvárnení za studena sú na tvárniaci nástroj kladené zvýšené požiadavky z hľadiska jeho pevnosti a tiež z hľadiska presnosti funkčných častí. Cieľom práce je zhrnúť poznatky z oblasti konštrukcie nástrojov pre objemové tvárnenie za studena a aplikovať ich pri návrhu pretlačovacieho nástroja. Body zadania: 1. Súčasný stav v oblasti objemového tvárnenia za studena 2. Konštrukcia tvárniacich nástrojov pre objemové tvárnenie za studena 3. Počítačová podpora v oblasti konštrukcie výtvarkov a tvárniacich nástrojov 4. Konštrukčný návrh pretlačovacieho nástroja a tvorba konštrukčnej dokumentácieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.