19. 10. 2019  17:46 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konštrukcia tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided design of forming tools
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Pri objemovom tvárnení za studena sú na tvárniaci nástroj kladené zvýšené požiadavky z hľadiska jeho pevnosti a tiež z hľadiska presnosti funkčných častí. Cieľom práce je zhrnúť poznatky z oblasti konštrukcie nástrojov pre objemové tvárnenie za studena a aplikovať ich pri návrhu pretlačovacieho nástroja. Body zadania: 1. Súčasný stav v oblasti objemového tvárnenia za studena 2. Konštrukcia tvárniacich nástrojov pre objemové tvárnenie za studena 3. Počítačová podpora v oblasti konštrukcie výtvarkov a tvárniacich nástrojov 4. Konštrukčný návrh pretlačovacieho nástroja a tvorba konštrukčnej dokumentácieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.