Oct 20, 2019   3:10 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Title of topic in English: Computer aided design of injection molding tools
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Summary: Technológia vstrekovania plastov je najpoužívanejšou technológiou výroby širokého sortimentu výrobkov z plastov. Pri vstrekovaní plastov na dosiahnutie požadovaných parametrov výliskov a ekonomickú efektívnosť výroby má rozhodujúci vplyv konštrukcia formy. Cieľom práce je spracovať poznatky z danej oblasti a aplikovať ich pri konštrukcii formy na vstrekovanie plastov. Body zadania: 1. Súčasný stav a trendy v oblasti spracovania plastov 2. Konštrukcii výliskov z plastov a foriem na vstrekovanie plastov 3. Výroba foriem na spracovanie plastov 4. Návrh konštrukcie a výroby formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPT Computer-Aided Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.