20. 6. 2019  3:32 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Název tématu anglicky: Computer aided design of injection molding tools
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Technológia vstrekovania plastov je najpoužívanejšou technológiou výroby širokého sortimentu výrobkov z plastov. Pri vstrekovaní plastov na dosiahnutie požadovaných parametrov výliskov a ekonomickú efektívnosť výroby má rozhodujúci vplyv konštrukcia formy. Cieľom práce je spracovať poznatky z danej oblasti a aplikovať ich pri konštrukcii formy na vstrekovanie plastov. Body zadania: 1. Súčasný stav a trendy v oblasti spracovania plastov 2. Konštrukcii výliskov z plastov a foriem na vstrekovanie plastov 3. Výroba foriem na spracovanie plastov 4. Návrh konštrukcie a výroby formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.