24. 5. 2019  4:01 Ela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided design of injection molding tools
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Technológia vstrekovania plastov je najpoužívanejšou technológiou výroby širokého sortimentu výrobkov z plastov. Pri vstrekovaní plastov na dosiahnutie požadovaných parametrov výliskov a ekonomickú efektívnosť výroby má rozhodujúci vplyv konštrukcia formy. Cieľom práce je spracovať poznatky z danej oblasti a aplikovať ich pri konštrukcii formy na vstrekovanie plastov. Body zadania: 1. Súčasný stav a trendy v oblasti spracovania plastov 2. Konštrukcii výliskov z plastov a foriem na vstrekovanie plastov 3. Výroba foriem na spracovanie plastov 4. Návrh konštrukcie a výroby formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.