23. 10. 2019  7:54 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt
Název tématu anglicky: The influence of the measurement strategy on a coordinate measuring machine on the accuracy of measured values
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je stanovenie vplyvu stratégií merania súčiastky (zmena metódy merania, zmena rýchlosti snímania, zmena priemeru snímacieho dotyku) na hodnoty tolerancie rovnobežnosti, priamosti a dĺžky. Experiment bude realizovaný použitím komponentu známeho rozmeru deklarovaného kalibračným strediskom - etalónom dĺžky (koncová mierka). 1. Literárna štúdia v oblasti súradnicového merania 2. Návrh stratégií merania v prostredí CALYPSO 3. Realizácia merania 4. Vyhodnotenie experimentálnych prác. Potrebná znalosť prostredia CALYPSOOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-OAT obrábanie a tvárnenie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.