Jan 18, 2020   1:15 a.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt
Title of topic in English: The influence of the measurement strategy on a coordinate measuring machine on the accuracy of measured values
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Summary: Cieľom práce je stanovenie vplyvu stratégií merania súčiastky (zmena metódy merania, zmena rýchlosti snímania, zmena priemeru snímacieho dotyku) na hodnoty tolerancie rovnobežnosti, priamosti a dĺžky. Experiment bude realizovaný použitím komponentu známeho rozmeru deklarovaného kalibračným strediskom - etalónom dĺžky (koncová mierka). 1. Literárna štúdia v oblasti súradnicového merania 2. Návrh stratégií merania v prostredí CALYPSO 3. Realizácia merania 4. Vyhodnotenie experimentálnych prác. Potrebná znalosť prostredia CALYPSOLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-OAT Machining and Forming Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.