29. 10. 2020  23:22 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv stratégií merania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt
Názov témy anglicky: The influence of the measurement strategy on a coordinate measuring machine on the accuracy of measured values
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je stanovenie vplyvu stratégií merania súčiastky (zmena metódy merania, zmena rýchlosti snímania, zmena priemeru snímacieho dotyku) na hodnoty tolerancie rovnobežnosti, priamosti a dĺžky. Experiment bude realizovaný použitím komponentu známeho rozmeru deklarovaného kalibračným strediskom - etalónom dĺžky (koncová mierka). 1. Literárna štúdia v oblasti súradnicového merania 2. Návrh stratégií merania v prostredí CALYPSO 3. Realizácia merania 4. Vyhodnotenie experimentálnych prác. Potrebná znalosť prostredia CALYPSOObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OAT obrábanie a tvárnenie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.