22. 9. 2019  16:23 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia obvodu pre testovanie SC odolnosti výkonových tranzistorov
Názov témy anglicky: Design of test circuit for Short circuit testing of power transistors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Marek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Marek, PhD.
Abstrakt: Témou práce je návrh a realizácia jednoduchého obvodu na testovanie výkonových tranzistorov v podmienkach skratu - takzvaný SC test. Obvod pozostáva z vhodne zvoleného riadiaceho IO pre výkonový tranzistor, jednoduchého napájacieho zdroja a senzora prúdu. Funkčnosť obvodu sa overí realizáciou testov pri rôznych napájacích napätiach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.