Oct 18, 2019   5:08 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vytvorenie webového rozhrania (webovej aplikácie) na demonštráciu kryptoanalýzy klasických šifier
Title of topic in English: Creation of a web application to demonstrate the cryptanalysis of classical ciphers
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eugen Antal, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eugen Antal, PhD.
Summary: Úlohou študenta je vytvorenie moderného webového rozhrania, pomocou ktorej je možné lúštiť (a graficky znázorniť kroky lúštenia) rôzne klasické šifry. Implementácia samotného lúštenia bude dostupná od vedúceho práce. Úlohy: Oboznámte sa s problematikou. Naštudujte existujúce webové technológie. Navrhnite riešenie. Implementujte navrhnuté riešenie. Porovnajte a zhodnoťte výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.