25. 8. 2019  11:48 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vytvorenie webového rozhrania (webovej aplikácie) na demonštráciu kryptoanalýzy klasických šifier
Názov témy anglicky: Creation of a web application to demonstrate the cryptanalysis of classical ciphers
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eugen Antal, PhD.
Abstrakt: Úlohou študenta je vytvorenie moderného webového rozhrania, pomocou ktorej je možné lúštiť (a graficky znázorniť kroky lúštenia) rôzne klasické šifry. Implementácia samotného lúštenia bude dostupná od vedúceho práce. Úlohy: Oboznámte sa s problematikou. Naštudujte existujúce webové technológie. Navrhnite riešenie. Implementujte navrhnuté riešenie. Porovnajte a zhodnoťte výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.