22. 9. 2019  16:30 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Good-Turing Smoothing
Názov témy anglicky: Good-Turing Smoothing
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eugen Antal, PhD.
Abstrakt: Jedným spôsobom odhadu pravdepodobnosti textovýh elementov v lingvistike je napr. metóda A. Turinga a I.J. Gooda, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť textovýh elementov, ktoré sa v testovacej vzorke nenacházajú. Cieľom práce je naštudovať možnosť vytvorenia štatistického modelu jazyka na základe uvedenej metódy. Tieto štatistiky následne poslúžia pri kryptoanalýze klasických šifier. Literatúra: https://pdfs.semanticscholar.org/3c0f/046634f8102c2acb495aaf7f14924c2d4ee7.pdfObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.