Oct 15, 2019   2:09 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh a realizácia softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina
Title of topic in English: Design and implementation of software support for the processing of the cutting wedge geometry
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Summary: Cieľom práce je tvorba softvérovej podpory spracovania geometrie rezného klina, sústružníckeho noža, v nástrojovej súradnicovej sústave. Práca obsahuje spracovanie 3D modelu rezného nástroja rozčleneného na jednotlivé prvky (rezy), vyznačenie nástrojových rovín a geometrických prvkov rezných klinov. Pomocou pravouhlého premietania je potrebné preklopiť jednotlivé prvky 3D telesa rezného klina do príslušných rovín. Výstup, spolu s odborným výkladom je určený na edukačné účely. Body: 1. Literárna štúdia z oblasti rezných nástrojov 2. Softvér na spracovanie geometrie rezného nástroja 3. Návrh a realizácia softvérovej podpory. 4. Vyhodnotenie a odporúčania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPT Computer-Aided Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.