28. 5. 2020  10:47 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty
Název tématu anglicky:
Development of soldering alloys for higher application temperatures
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je spracovať literárny prehľad z oblasti aplikácie bezolovnatých spájok pre vyššie aplikačné teploty. Na základe získaných informácií navrhnúť vhodné spájky, parametre a technológie spájkovania. Body zadania: 1. Literárny prehľad danej problematiky, 2. Spájkovanie bezolovnatými spájkami, 3. Návrh technológie spájkovania a spájkovacích zliatin. 4. Experimentálne posúdenie a ekonomické zhodnotenieOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.