21. 10. 2019  17:50 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty
Název tématu anglicky: Development of soldering alloys for higher application temperatures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je spracovať literárny prehľad z oblasti aplikácie bezolovnatých spájok pre vyššie aplikačné teploty. Na základe získaných informácií navrhnúť vhodné spájky, parametre a technológie spájkovania. Body zadania: 1. Literárny prehľad danej problematiky, 2. Spájkovanie bezolovnatými spájkami, 3. Návrh technológie spájkovania a spájkovacích zliatin. 4. Experimentálne posúdenie a ekonomické zhodnotenieOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.