16. 10. 2019  6:18 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty
Názov témy anglicky: Development of soldering alloys for higher application temperatures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je spracovať literárny prehľad z oblasti aplikácie bezolovnatých spájok pre vyššie aplikačné teploty. Na základe získaných informácií navrhnúť vhodné spájky, parametre a technológie spájkovania. Body zadania: 1. Literárny prehľad danej problematiky, 2. Spájkovanie bezolovnatými spájkami, 3. Návrh technológie spájkovania a spájkovacích zliatin. 4. Experimentálne posúdenie a ekonomické zhodnotenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.