17. 9. 2019  2:14 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spájkovanie tenkostenných medených rúrok
Názov témy anglicky: Soldering of thin-walled copper pipes
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Abstrakt: Súčasný prehľad v technológiach spájania medených tenkostenných rúrok. Charakteristika materiálu a výrobné normy. Návrh postupu spájkovania a parametrov spájkovania. Realizácia skúšobných spájkovaných spojov. Mechanické skúšky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VTE výrobné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.