Jun 27, 2019   8:53 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nová spájkovacia zliatina na báze Sn-Sb-Ti pre vyššie aplikačné teploty
Title of topic in English: New Sn-Sb-Ti based soldering alloy for higher application temperatures
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť a overiť spôsob beztavivového spájkovania keramického a kovového materiálu pomocou novej spájky Sn-Sb-Ti. Body zadania: 1. Literarny prehľad danej problematiky, 2. Spôsoby spájkovania keramických materiálov, 3. Realizácia experimentu, 4. Vyhodnotenie experimentu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ZASM Welding and Joining of Materials -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.