16. 10. 2019  21:16 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Spájkovanie kompozitných materiálov
Názov témy anglicky: Soldering of composite materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť spôsob spájania kovokeramických kompozitných materiálov typu Al2O3/Al, SiC/AlLi a pod. Na spájanie sa použijú koncentrované zdroje energie a výkonový ultrazvuk. Body zadania: 1. Literarny prehľad danej problematiky, 2. Spôsoby spájkovania kompozitných materiálov, 3. Realizácia experimentu, 4. Vyhodnotenie experimentu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.