Oct 22, 2019   7:05 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studena
Title of topic in English: Unconventional methods of drawing of steel cold wire
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.
Summary: Úvod 1 Technológia výroby drôtu ťahaním za studena 2 Nekonvenčné spôsoby ťahania drôtov za studena 3 Výhody a nevýhody nekonvenčných spôsobov ťahania drôtov Záver Oceľové drôty do cca 12 mm sa vyrábajú ťahaním cez nástroj - prievlak na strojoch - drôtoťahoch. Výskum v tejto oblasti prináša stále nové poznatky s cieľom vyrábať lacnejšie s menším množstvom energie, vyššou produktivitou a lepšími mechanickými vlastnosťami ťahaných drôtov. Preto sa objavujú novšie výsledky výskumu na dosiahnutie týchto cieľov. Ide napríklad o rôzne geometrie prievlakov, použitie ultrazvuku, rotačných prievlakov a ďalšie výsledky výskumu. Úlohou bakalára bude zmapovať (na základe literárnej rešerše domácej a hlavne zahraničnej literatúry) tieto riešenia a popísať ich výhody a nevýhody.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.