19. 7. 2019  18:46 Dušana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Název tématu anglicky: Modification of functional parts of metal forming tools
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh úpravy funkčných častí tvárniacich nástrojov s cieľom zvýšenia ich životnosti. Práca prinesie podrobný prehľad metód úpravy povrchov nástrojov a tiež prehľad metód hodnotenia tribologických vlastností povrchu. V rámci experimentov bude navrhnutý typ a spôsob povlakovania s cieľom zlepšenia tribologických vlastností v kontakte materiál-nástroj, ktorý bude následne overený v prevádzke firmy Schaeffler, Skalica.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-OAT obrábanie a tvárnenie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.