18. 7. 2019  15:08 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Názov témy anglicky: Modification of functional parts of metal forming tools
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh úpravy funkčných častí tvárniacich nástrojov s cieľom zvýšenia ich životnosti. Práca prinesie podrobný prehľad metód úpravy povrchov nástrojov a tiež prehľad metód hodnotenia tribologických vlastností povrchu. V rámci experimentov bude navrhnutý typ a spôsob povlakovania s cieľom zlepšenia tribologických vlastností v kontakte materiál-nástroj, ktorý bude následne overený v prevádzke firmy Schaeffler, Skalica.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-OAT obrábanie a tvárnenie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.