Oct 20, 2019   3:27 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Title of topic in English: Modification of functional parts of metal forming tools
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Summary: Cieľom práce je návrh úpravy funkčných častí tvárniacich nástrojov s cieľom zvýšenia ich životnosti. Práca prinesie podrobný prehľad metód úpravy povrchov nástrojov a tiež prehľad metód hodnotenia tribologických vlastností povrchu. V rámci experimentov bude navrhnutý typ a spôsob povlakovania s cieľom zlepšenia tribologických vlastností v kontakte materiál-nástroj, ktorý bude následne overený v prevádzke firmy Schaeffler, Skalica.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-OAT Machining and Forming Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.