Oct 17, 2019   3:31 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zmena tribologických vlastností s využitím laserového mikroobrábania na tvárniacich nástrojoch v procese ťahania bezšvíkových rúr
Title of topic in English: Design of geometry and tool manufacturing for technological process of forming at production of tubes with contoured internal surfaceChange of tribological properties using laser micro-machining on forming tools in the process of drawing seamless tubes
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Necpal, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Necpal, PhD.
Summary: Tribologické vlastnosti v tvárniacom procese majú podstatný vplyv na stabilitu, procesu, tvárnenia ako aj trvanlivosť a životnosť nástrojov. Práca bude zameraná na prieskum využitia laserového mikroobrábania na tvorbu štruktúr povrchu nástroja, a tým zmenu tribologických vlastnosí, zmenu veľkosti opotrebenia a životnosť nástroja. Využitie štruktúr na nastrojoch bude zamerané na proces technologického spracovania presných bezšvových rúr s tvarovočlenitým vnútroným povrchom. Práca je v rámci projektu APVV-15-0319 Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-OAT Machining and Forming Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.