Jul 17, 2019   7:09 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie modelovania a simulácie procesu obrábania na stanovenie vhodnej rektifikačnej metódy rezných nástrojov
Title of topic in English: Modeling and simulation of technological process of forming at production of tubes with contoured internal surface.Using modeling and simulation of the machining process to determine the appropriate edge preparation of cutting tools
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Necpal, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Necpal, PhD.
Summary: Rektifikácia rezných nástrojov zohráva v procese výroby rezných nástrojov dôležitú úlohu. Dôslednou rektifikačnou metódou je možné podstatne zvýšiť trvanlivosť nástroja a tým navrhnúť proces obrábania z ekonomického hľadiska výhodnejšie. Počítačová simulácia a modelovanie technologického procesu obrábania môže napomôcť pri správnom návrhu rektifikačného procesu. Práca bude zameraná na aktuálne prístupy a trendy modelovania a simulačných softvérov technológie obrábania a ich využitie pri návrhu technológie rektifikácie. Praktická časť práce sa bude venovať konkrétnym príkladom simulácie obrábania na ktorých budú prezentované dosiahnuté výsledky. Práca je v rámci projketu APVV-16-0057 Výskum unikátnej metódy úpravy mikrogeometrie rezných hrán plazmovým leštením v elektrolyte pre zvýšenie trvanlivosti rezných nástrojov pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PPN Computer-Aided Design and Production-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.