Oct 16, 2019   5:18 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mikroobrábanie – analýza súčasného stavu
Title of topic in English: Micromachining - State of the Art
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Summary: Práca je zameraná na vypracovanie literárnej štúdie, mapujúcej súčasný stav poznania v oblasti mikroobrábania moderných konštrukčných a nástrojových materiálov. Jej cieľom je systemizácia a kritický rozbor existujúcich poznatkov o procesoch mikroobrábania, jeho praktických aplikáciách, používaných nástrojoch a zariadeniach. V praktickej časti práce bude navrhnutý technologický postup výroby súčiastky laserovým mikroobrábaním.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.