22. 9. 2019  5:34 Móric
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vlastnosti povrchových vrstiev obrobku a ich hodnotenie
Název tématu anglicky: Machined surface properties and their evaluation
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Abstrakt: Práca je zameraná na vypracovanie štúdie, prinášajúcej pohľad na problém komplexného hodnotenia integrity obrobenej plochy. Analyzuje spôsoby hodnotenia ukazovateľov integrity obrobenej plochy, používané zariadenia a postupy. Podrobnejšie sa venuje otázkam hodnotenia integrity obrobenej plochy po procesoch laserového mikroobrábania.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-VTE výrobné technológie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.