21. 10. 2019  1:59 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vlastnosti povrchových vrstiev obrobku a ich hodnotenie
Názov témy anglicky: Machined surface properties and their evaluation
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra obrábania a tvárnenia - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Abstrakt: Práca je zameraná na vypracovanie štúdie, prinášajúcej pohľad na problém komplexného hodnotenia integrity obrobenej plochy. Analyzuje spôsoby hodnotenia ukazovateľov integrity obrobenej plochy, používané zariadenia a postupy. Podrobnejšie sa venuje otázkam hodnotenia integrity obrobenej plochy po procesoch laserového mikroobrábania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.