Jun 16, 2019   11:40 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Obrábateľnosť kovových kompozitných materiálov
Title of topic in English: Machinability of metal composites
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Summary: Práca je zameraná na vypracovanie štúdie, prinášajúcej prehľad súčasného stavu poznania v oblasti obrábania moderných typov kompozitných materiálov. Analyzuje všeobecné spôsoby hodnotenia obrábateľnosti materiálov s podrobnejším zameraním na obrábateľnosť kovových kompozitných materiálov, spracovávaných technológiami konvenčného aj progresívneho obrábania. Študent môže v téme pokračovať aj pri vypracovávaní diplomovej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-VTE Manufacturing Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.