15. 6. 2019  22:58 Vít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aditívne technológie výroby súčiastok a ich uplatnenie pri výrobe a renovácii kovacieho náradia
Názov témy anglicky: Additive technologies and their application for forging tools reparation
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra obrábania a tvárnenia - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je vypracovanie literárnej štúdie z oblasti moderných aditívnych spôsobov výroby súčiastok s následnou analýzou ich použitia v konkrétnych výrobných podmienkach firmy HKS Forge, a. s., Trnava. V práci bude vykonaný prehľad existujúcich aditívnych spôsobov výroby, analyzovaný bude vplyv vstupných technologických podmienok na funkčné parametre vyrábaných plôch a na konkrétnom prípade bude navrhnutý postup renovácie funkčnej časti kovacieho náradia technológiou LMD (Laser Metal Deposition). Študent môže v téme pokračovať aj pri vypracovávaní diplomovej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VTE výrobné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.