Oct 22, 2019   7:14 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aditívne technológie výroby súčiastok a ich uplatnenie pri výrobe a renovácii kovacieho náradia
Title of topic in English: Additive technologies and their application for forging tools reparation
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Summary: Cieľom práce je vypracovanie literárnej štúdie z oblasti moderných aditívnych spôsobov výroby súčiastok s následnou analýzou ich použitia v konkrétnych výrobných podmienkach firmy HKS Forge, a. s., Trnava. V práci bude vykonaný prehľad existujúcich aditívnych spôsobov výroby, analyzovaný bude vplyv vstupných technologických podmienok na funkčné parametre vyrábaných plôch a na konkrétnom prípade bude navrhnutý postup renovácie funkčnej časti kovacieho náradia technológiou LMD (Laser Metal Deposition). Študent môže v téme pokračovať aj pri vypracovávaní diplomovej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.