Oct 20, 2019   4:55 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Laserové mikroleštenie povrchu
Title of topic in English: Laser micro-polishing
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Summary: Obsahom bakalárskej práce je vypracovanie prehľadovej štúdie o súčasných možnostiach využitia pulzných laserov na leštenie povrchov súčiastok po predchádzajúcich technologických operáciách. V praktickej časti práce bude experimentálne overená možnosť použitia nanosekundového pulzného lasera na mikroleštenie povrchov biokompatibilných Ti materiálov. Študent môže v téme pokračovať aj pri vypracovávaní diplomovej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.