Oct 22, 2019   7:21 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Technológie renovácie kovacieho náradia
Title of topic in English: Technologies of forging tools reparation
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Summary: Cieľom práce je analýza procesov opotrebovávania kovacieho náradia a spôsobov jeho renovácie. Podrobnejšie sa venuje opisu mechanizmov opotrebovávania funkčných povrchov kovacích zápustiek v závislosti na kombinácii vstupných parametrov procesu s následným opisom spôsobov opráv vzniknutých opotrebení. Na príklade konkrétneho kovacieho nástroja bude navrhnutý postup jeho opravy. Téma bude riešená v spolupráci s firmou HKS Forge, a. s. a je možné v nej pokračovať aj v rámci riešenia diplomovej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VTE Manufacturing Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.