16. 6. 2019  11:29 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Progresívne technológie výroby biomedicínskych komponentov
Název tématu anglicky: Advanced technologies for medical parts production
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Abstrakt: Bakalárska práca je orientovaná na vypracovanie literárneho prehľadu moderných typov biokompatibilných materiálov, ich vlastností, použitia a technologického spracovania. Podrobnejšie sa venuje otázkam prehľadu moderných technológií úpravy povrchových vrstiev dentálnych a ortopedických implantátov, využitím progresívnych technológií mikroobrábania. V praktickej časti práce je realizovaný návrh postupu leštenia Ti práškového kompozitu použitím nanosekundového pulzného lasera.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-VTE výrobné technológie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.