Jul 18, 2019   3:23 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozoznávanie geografických bodov na obraze
Title of topic in English: Recognition of geographical marks at image
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnutie, implementovanie a natrénovanie algoritmu na rozoznávanie zaujímavých geografických miest na obraze, pričom sa očakáva používanie moderných technológií strojového učenia a počítačového videnia, akými sú hlboké učenie a konvolučné siete. Úlohy: Oboznámenie sa s princípmi strojového videnia, hlavne s hlbokým učením a konvolučných sieťami. Navrhnúť systém na rozpoznávanie geografických miest na obraze. Implementovať navrhnutý systém. Diskusia ku získaným výsledkom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.