20. 9. 2019  14:40 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Detegovanie významných tvárových charakteristík / doplnkov
Názov témy anglicky: Detecting significant facial features or supplements
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnutie a implementovanie systému na detegovanie významných tvárových charakteristík (jazvy, znamienka a pod.) a doplnkov (okuliare, piercingy a pod.) Úlohy: Oboznámenie sa s existujúcimi metódami na detekcie významných tvárových charakteristík alebo doplnkov. Navrhnutie systému na detekciu takýchto javov. Implementácia systému. Otestovanie na vybranej množine obrázkov. Diskusia ku získaným výsledkom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.